Us recomanem que visiteu el web de Design For All Foundation, per saber més sobre disseny per a tothom.
www.designforall.org

Què ès el Disseny per a Tothom?
El Design for All (Disseny per a Tothom) és la intervenció sobre els entorns, productes i serveis amb la finalitat de que tothom, incloses les generacions futures, independentment de l’edat, el gènere, les capacitats o el bagatge cultural, puguin gaudir participant en la construcció de la nostra societat, amb igualtat d’oportunitats per a participar en activitats econòmiques, socials, culturals, d’oci i recreatives i pugen accedir, utilitzar i entendre qualsevol part de l’entorn amb tanta independència com sigui possible.

Per tal d’aplicar el Design for All a la concepció de productes i serveis han de tenir-se en compte dos simples principis:
_Facilitar l’ús dels productes i serveis a tots els usuaris.
_Assegurar que les necessitats, desitjos i expectatives dels usuaris es tinguin en compte en el procés de disseny i avaluació del producte o servei.